“Waar plezier maken het

        belangrijkste is”

“Waar plezier maken het belangrijkste is”

Privacyverklaring

 

 Privacy is belangrijk!

 

Mini BSO Kikker, gevestigd aan Lage Gouwe 58, 2801LH te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: 

Lage Gouwe 58

2801LH  Gouda

+31 6 13195553

www.minibsokikker.nl

 

Angela van den Bighelaar is de functionaris gegevensbescherming van Mini BSO Kikker zij is te bereiken via minibsokikker@hotmail.com

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 

Mini BSO Kikker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 

-Voor – en achternaam

-Adres*

-Telefoonnummer

-E-mailadres*

-BSN nummer*

-Geboortedatum kind- en ouders*

-Medische gegevens van kind*

 

*deze gegevens zijn bekend wanneer uw kind definitief is ingeschreven bij Mini BSO Kikker en ten behoeve van de dienst die Mini BSO Kikker levert.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

 

Mini BSO Kikker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

-Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader kinderopvang

-Data welke nodig is bij controle van de organisatie, GGD controle m.b.t kind-bezetting

-Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste persoon 

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaart:

 

Mini BSO Kikker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld om bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader van wet kinderopvang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Mini BSO Kikker verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Mini BSO Kikker.

 

Hoe ik persoonsgegevens bescherm:

 

Mini BSO Kikker neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de volgende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of wijziging tegen te gaan.

 

-Mini BSO Kikker heeft geen computerbestanden met ingevulde documenten waarop   persoonsgegevens staan vermeld. Al deze formulieren worden uitgeprint en in een ordner in een kluis gewaard.

 

-Ingevulde documenten zijn te allen tijde in te zien via de beveiligde omgeving van het bemiddelende gastouderbureau.

Om gebruik te kunnen maken van mijn diensten is de bemiddeling van een gastouderbureau noodzakelijk. Voor het opstellen van de contracten tussen gastouderbureau en vraagouders zullen door Mini BSO Kikker aan de betreffende consulente enkel uw naam en telefoonnummer worden

verstrekt en ligt de verdere afhandeling bij het gastouderbureau.

-De website van Mini BSO Kikker vraagt bij het onderdeel : contact om uw naam en e-mailadres.

Verder maakt de website geen gebruik van cookies.

 

-De door mij aangestelde boekhouder heeft op geen enkele wijze inzicht in uw persoonsgegevens daar deze niet op de door mij aan hem aangeleverde uitbetaling overzichten staan vermeld.

 

-De mobiele telefoon welke door Mini BSO Kikker word gebruikt voor het opslaan van uw telefoonnummers is enkel te openen na het invoeren van een toegangscode in combinatie met mijn vingerafdruk.

Contactinformatie

Mini BSO Kikker

Lage Gouwe 58

2801LH Gouda

06-13195553

minibsokikker@hotmail.nl

©2011-2018 Mini BSO Kikker